Privacy verklaring

Creatie-en-activatie.nl is een onderdeel van NetsO. NetsO, gevestigd aan De Boeg 11, 3823 TM Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
NetsO
De Boeg 11
3823 TM Amersfoort

T: (06) 1493 0377
M: ronald.ostendorf@outlook.com

Persoonsgegevens die worden verwerkt
NetsO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van het invulformulier op de website en deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Email
  • Telefoon
  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Waarom NetsO uw gegevens nodig heeft

NetsO verwerkt verwerkt uw persoonsgegevens om via mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht, doorgaans bestaande uit onze dienstverlening.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NetsO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wie hebben toegang tot uw gegevens?
De medewerkers hebben toegang tot uw gegevens. Zij zijn volgens overeenkomst verplicht om alleen deze gegevens binnen NetsO te mogen gebruiken als ondersteuning voor hun werkzaamheden.

Delen van persoonsgegevens met derden
NetsO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke of regelgeving verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NetsO gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NetsO gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website  wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analyse informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Automatische gegenereerde informatie die het NetsO verzamelt voor statische doeleinden (in het kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.
Klik voor het privacy-beleid van google op deze link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Op deze site ziet u ook hoe, wat en wanneer Google Analytics gegevens verzameld en waarom deze gebruikt worden.

Social Media
De website van NetsO maakt gebruik van social media, zoals facebook, linkedin, twitter en youtube (Google) om gebruikers/vrienden te informeren over de activiteiten van NetsO. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door de social media opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Facebook/Twitter/Linkedin/Google voor meer informatie. U treft ook het privacy-beleid van alle partijen hier aan.

De Social Media kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens het social media kanaal verwerken. NetsO heeft hier geen invloed op. NetsO heeft Facebook, Linkedin, Twitter en Google geen toestemming gegeven om via NetsO verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NetsO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ronald.ostendorf@outlook.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NetsO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van NetsO maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ironald.ostendorf@outlook.com.

Links naar andere websites / social media kanalen
Op de website kunnen links staan naar andere websites waar het NetsO geen toezicht op houdt. NetsO is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

NetsO is als volgt te bereiken
NetsO
De Boeg 11
3823 TM Amersfoort

T: (06) 1493 0377
M: ronald.ostendorf@outlook.com
KvK: 65875370

Deel dit: