>600 interviews in 2020: Wat viel op en wat kan anders in 2021?

>600 interviews in 2020: Wat viel op en wat kan anders in 2021?